Assistent logistiek

Leerweg: BOL
Aantal plaatsen: 1
Bijzonderheden:
 • Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie.
 • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af.
 • Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom.
 • Ontvangt goederen en/of producten.
 • Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op.
 • Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen.
 • Maakt goederen en/of producten verzendklaar.
 • Voert handelingen op goederen/of en producten uit.
 • Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris.
Contactpersoon: Mark van Heumen